Cechy dziedziczone

Istnieją wprawdzie pewne przypuszczenia, że zdolności orientacji wzrokowo-przestrzennej są dziedziczone jako cecha związana z płcią. Świadczą o tym badania R. E. Stafforda (1961), który stwierdził, że wyniki w teście orientacji wzrokowo-przestrzennej wykazują dodatnie korelacje pomiędzy matkami i synami oraz ojcami i córkami, nieco mniejsze korelacje występują pomiędzy matkami i córkami, nie ma ich natomiast w ogóle pomiędzy ojcami i synami. Taki rozkład współzależności wskazuje, zdaniem R. Stafforda, że zdolności w zakresie orientacji wzrokowo-przestrzennej są cechą recesywną, przenoszoną przez chromosom X, a zjawisko to może być wyjaśnione w następujący sposób. Związany z płcią gen recesywny wystąpić może u kobiety, jeśli istnieje w obydwu chromosomach X, ale może uzewnętrznić się w każdym mężczyźnie, jako że nie ma w nim drugiego chromosomu X, który cechę tę mógłby stłumić. W związku z tym, jeśli matka posiada dany gen w obu chromosomach, z pewnością o- dziedziczy tę cechę (w tym przypadku zdolności orientacji wzrokowo-przestrzennej) każdy jej syn, podczas gdy córka nie zawsze, jako że otrzymując jeden z chromosomów X od ojca, może „trafić” na taki, w którym nie ma genu determinującego odpowiednią cechę.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)