Badania empiryczne

Wiele badań empirycznych wskazuje na to, że podobnie jak i na omawiane powyżej przejęcie przez dziecko szeregu różnorodnych cech zachowania się właściwych posiadanej przezeń płci osoba ojca oraz stosunek dziecka do niej bywa także wyznacznikiem różnych istotnych form seksualnego zachowania się. Najobszerniejsze chyba dane na ten temat przedstawił W. N. Stephens w swym studium poświęconym nasileniu kompleksu Edypa w różnych kulturach (1962), Autor ten przestudiował prawa i zwyczaje ponad sześćdziesięciu różnych społeczeństw nielite- ralnych, opisanych przez różnych antropologów kulturowych, które to normy świadczą o różnych formach lęku przed kobietą i stosunkami seksualnymi. Założeniem wyjściowym przyjętym przez W. N. Stephensa było to, że okres poporodowej wstrzemięźliwości seksualnej, nakazywany przez kulturę danego społeczeństwa, jest miarą trudności w zakresie przezwyciężenia przez mężczyzn kompleksu Edypa i tym samym przejawiania przez nich specyficznych „lęków seksualnych”. Okres wstrzemięźliwości seksualnej po porodzie wahał się w badanych przez W. N. Stephensa społeczeństwach od kilku miesięcy do kilku dni. Im był dłuższy, tym zdaniem autora trudniej było dzieciom płci męskiej przezwyciężyć kompleks Edypa. Pozbawiona bowiem przez stosunkowo długi okres kontaktu z mężczyzną matka całą swą czułość przelewać miała na dziecko, doprowadzając je do nadmiernego przywiązania się do niej.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)