ZESTAW SYMBOLI

Napis — zestaw symboli literowych w powiązaniu z je­go znaczeniem treściowym — wytwarza w naszej świa­domości odpowiedni obraz i wyobrażenie pewnych cech przedmiotu, które napis zastępują. Oddziaływanie in­formacyjne odbyło się za pośrednictwem symboli. Inny przykład: spotkany przechodzień kłania się nam. Otrzy­mujemy informację o tym, że jest on naszym znajo­mym, a informacja przybiera w tym wypadku postać symbolu ruchowego. Ogólnie można powiedzieć, że in­formacja może przybierać różne postacie symboliczne.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)