ZACHODZĄCE PRZYPADKI

W. wy­niku tego działania może. być’wytwarzana jakaś ener­gia lub informacja, którą, następnie bądź przekazuje; się-; innym obiektom (osobnikom), bądź zmagazynuje .-we, wnętrzu danego obiektu (osobnika).  Zachodzą tu dwa przypadki: ;f.’dopływająca’informa­cja steruje procesami energetycznymi, służąc do prze­twarzania, zasilania, lub też 2. zasilanie służy przetwa­rzaniu informacji. Informacja ;zaś może być przetwą? rżana we wszystkich trzech aspektach, przy czym prze­tworzone może być jej znaczenie przy tym samym np- śniku, lub też można ~ przetworzyć nośnik informacji przy nie zmienionej jej treści

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)