WYSPECJALIZOWANE RECEPTORY

 Receptory są wyspecjalizowane w re­jestrowaniu i odbiorze określonych bodźców, podobnie jak w technice czynią to różne czujniki i takie prze­tworniki, jak słuchawka telefoniczna, lampa analizu­jąca w kamerze telewizyjnej lub fotokomórka.Istnieją receptory zbierające informacje na zewnątrz naszego ciała i receptory zbierające informacje pocho­dzące z jego wnętrza. Nie będziemy szczegółowo oma­wiali struktury receptorów. Stwierdzimy tylko, że są to odpowiedniki przetworników występujących w tech­nice pod postacią wymienionych już urządzeń zamienia­jących (przetwarzających) sygnały akustyczne, świetl­ne, mechaniczne i chemiczne na sygnały elektryczne.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)