WYKORZYSTYWANIE ZJAWISKA

Wykorzysty­wanie zjawiska odbicia do celowego działania urządzeń i maszyn wynika jednak z celowego działania człowie­ka, a nie z jakiegoś samoistnego wyboru selektywnego. Staramy się — co prawda w wyżej zorganizowanych maszynach, np. systemach adaptacyjnych, samouczą- cych się itp. — symulować niektóre cechy ludzkich czynności psychicznych, ale są to zawsze czynności z góry zaprogramowane przez człowieka. Jeżeli więc w wyniku procesów odbicia następuje kumulowanie się śladów odbicia, a skutki odbicia wyko­rzystuje się dla celów sterowania i regulacji celowego działania, to zarówno w odniesieniu do organizmów ży­wych, jak i maszyn możemy mówić o procesach infor­macyjnych, a odbicie nazywać informacją.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!