WYKORZYSTANIE FAKTU

Wykorzystanie tego faktu jest. obecnie powszechne.Istnieją obecnie systemy telekomunikacyjne, w których np. po 2 parach przewodów kablowych przesyła się jednocześnie kilkadziesiąt sygnałów, przy czym każdy, sygnał reprezentuje inną rozmowę telefoniczną.Kable zbudowane w postaci rur miedzianych z we­wnętrznym przewodem umieszczonym na osi rury (ka­ble współosiowe) są zdolne przepuścić po dwóch rurach w tym samym czasie do 10 000 rozmów lub kilka audycji telewizyjnych. Urządzenie, to ilustruje rys. 4.- Przesyłane wzdłuż tych kanałów sygnały słabną po pewnym czasie. Mówimy, że są tłumione. Dlatego też na trasie przebiegu tych kanałów umieszcza się urządze­nia wzmacniające sygnały.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!