WSPÓŁCZEŚNIE CZYNIONE PRÓBY

Współcze­śnie czynione są próby zbudowania maszyn do czyta­nia. Jednakże możliwości maszyn przeznaczonych do czytania tekstu drukowanego i przetwarzania go w nor­malne dźwięki lub „doznania” są ograniczone tym, że pismo drukowane może mieć rozmaite wymiary i kształ­ty. Wywołuje to złożony problem psychologiczny „obra­zu” i percepcji formy. W tej dziedzinie natura okazała się bardziej efektyw­na, stwarzając naszemu organizmowi odpowiednie moż­liwości. W maju 1974 r. na sympozjum biocybemetycz- nym w Warszawie odbył się pokaz czytania palcami przez 11-letnią dziewczynkę w obecności kilkudziesię­ciu osób.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)