WSPÓŁCZESNE INFORMACJE

Współcześnie informację traktuje się, obok materii i energii, jako trzeci podstawowy element otaczającej nas realnej rzeczywistości. Dlatego też interesuje nas zarówno jej strona ilościowa, jak i „znaczeniowa”. Stro­na „znaczeniowa” informacji, czyli jej własności seman­tyczne, jest ważna nie tylko ze względu na wykorzysty­wanie w sferze pozatechnicznej, np. w procesach ba­dawczych, decyzyjnych itp., ale także ze względu na wykorzystanie przy rozwiązywaniu nowoczesnej prob­lematyki technicznej. Zintegrowane podejście do pojęcia informacji wystę­puje w cybernetyce, która traktuje informację jako czynnik „sterujący” strumieniami zasileń (materii i energii), czynnik wykorzystywany w organizmach ży­wych lub w maszynach do bardziej sprawnego, efek­tywnego i celowego działania.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)