WŁÓKNA NERWOWE

Włókna nerwowe tworzą wiązki, które dopiero sta­nowią tzw. nerwy, czyli coś w rodzaju „kabli”. Zależ­nie od spełnianych funkcji istnieją różnego rodzaju nerwy. Jedne zawierają wiąziki włókien przewodzących impulsy wrażeń czuciowych, inne przenoszą informację sterującą itp. Podobnie jak w kablach telekomunika­cyjnych istnieją żyły przewodów o różnym przeznacze­niu, tak i w nerwach mogą istnieć różne rodzaje włó­kien. Nerw może tworzyć wiązkę Okładającą się z dzie­siątek tysięcy włókien. Włókna w nerwie uporządkowa­ne są w pewne grupy, podobnie jak w; kablu telekomu­nikacyjnym żyły przewodów zgrupowane w wiązki. W kablu telekomunikacyjnym jednym z głównych zjawisk szkodliwych są tzw. „przesłuchy”, czyli przeni­kanie energii elektrycznej z jednych torów elektrycz­nych na inne.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)