WŁÓKNA BEZ PRZEWĘŻEŃ

Istnieją także włókna bez tych przewężeń. U czło­wieka przeważająca część włókien jest właśnie wypo­sażona w te przewężenia. Włókna bez przewężeń peł­nią rolę jakby „łączności służbowej”, służąc różnym celom regulacyjno-sterującym wegatywnego układu nerwowego. Podobna łączność służbowa występuje ró­wnież w sieci telekomunikacyjnej. Rozpatrzmy teraz mechanizm procesów informacyj­nych w neuronowej „sieci telekomunikacyjnej” orga­nizmu żywego. Generatorami sygnałów informacyjnych są pewne komórki zwane receptorami, reagującymi na bodźce świetlne, mechaniczne, chemiczne, dźwiękowe temperaturowe.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!