WĘDRÓWKA IMPULSU

We włóknach tych impuls wędruje „skokami” od przewężenia do przewę­żenia, tylko w nich bowiem istnieją warunki do po­wstawania impulsu.W przewodach-kablach telekomunikacyjnych wystę­pują też w odstępach od kilku do kilkudziesięciu kilo­metrów pewne „przewężenia”, w których umieszczone są urządzenia wzmacniające sygnał elektryczny, tzw. wzmacniacze. Powoduje to • oczywiście również gwał­towny wzrost wielkości sygnału w stosunku do znajdu­jącego się pomiędzy punktami wzmocnienia. W star­szych systemach transmisji włączano w żyły kabla np. co 1700 m cewki indukcyjne obniżające tłumienie sy­gnału. Widzimy tu pewne, dalekie co prawda, analogie rozwiązań z organizmami żywymi, z tym że urządzenie techniczne nie dorównuje oczywiście mechanizmom na­turalnym.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)