W SYSTEMACH TECHNICZNYCH

Potocznie mówiąc o informacji, szczególnie w . systemach technicznych, mamy na myśli te trzy zespolone.ze sobą aspekty. Jeżeli jakiś obiekt organiczny lub maszyna odbiera informację, to służy mu ona do celowego działania efek- torycznego lub psychicznego (myślenie), a ściślej!— do sterowania działaniem (lub •. myśleniem w wypadku człowieka). Żywy organizm . (lub maszyna) funkcjo­nuje w oparciu o. pewne procesy energetyczne i dlatego musi być zasilany w energię. Jego działanie, zwłaszcza działanie celowe, następuje więc pod wpływem zasila­nia energetycznego i dopływającej informacji.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)