W PRZYRODZIE OŻYWIONEJ

Czy można zatem zjawisko odbicia w przyro­dzie nieożywionej traktować jako proces informacyjny? Z pewnością nie, lecz tylko przy założeniu, że obiekt nie dąży do zachowania swego stanu, tzn. nie ma pamięci i nie zna swojego stanu w poprzednim mo­mencie odbicia. A zatem można przyjąć, że nie otrzy­mał on żadnej informacji, bo nie występuje w nim żadna świadomość zmiany stanu ćzy rejestracja tej zmiany .W przyrodzie ożywionej obiekty pozostające w od­działywaniu z otoczeniem z reguły dążą do zachowania swych jakościowych cech, a poprzez odpowiednie re­akcje na zewnętrzne bodźce przystosowują się do oto­czenia.Powyższa negatywna odpowiedź na postawione pytanie nie oznacza, że w świecie tzw. materii nieożywionej nie występuje wymiana informacji między składającymi się nań obiektami.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!