UŻYWANIE OBCYCH WYRAŻEŃ

Często jesteśmy świadkami używania obcych wy­rażeń bez znajomości ich właściwego znaczenia lub po­chodzenia. Jest to przykład niedopasowania kodu ko­munikatu do odbiorcy. Ktoś np. mówi „pięta Archi- medesa” zamiast Achillesa lub sili się na inne określe­nie, które zna tylko ze słyszenia. Zrobilibyśmy podsta­wowy błąd, gdybyśmy przy bezpośrednim przekazywa­niu np. robotnikom rolnym informacji językowej o    technologii elektronicznej użyli terminologii z za­kresu fizyki ciała stałego. W tym wypadku kod byłby nieodpowiedni, a komunikat podany odbiorcom w tym kodzie nie zawierałby dla nich prawie żadnych in­formacji.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)