UZASADNIENIE ANALOGII

Jednak nie można uzasadnić pełnej analogii między funkcją mózgu i całego systemu nerwowego a nawet idealnie skonstruowanym urządzeniem elektronicznym, jakim jest nowoczesna centrala telekomunikacyjna. Przemawia za tym chociażby taki fakt, że można usu­nąć znaczną część kory mózgowej, z wyjątkiem mecha­nizmu mowy, bez szkody dla pamięci, osobowości lub intelektu, podczas gdy każdy element np. centrali tele­komunikacyjnej działa w powiązaniu z całym urządze­niem i usunięcie jakiegokolwiek elementu niweczy dzia­łanie całości. Świadczy to o wielkim nadmiarze elemen­tów informacyjnych w mózgu człowieka, gotowych w każdej chwili do przejęcia czynności komórek wy­łączających się z działania.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!