UPROSZCZENIE I USZTYWNIENIE

Jednak to uproszczenie i    usztywnienie pozycji badawczej nie znalazło uzasad­nienia, przede wszystkim ze względu na trudności ob­serwacji tego rodzaju zjawisk natury i wynikającej stąd konieczności pozostawienia większej swobody dla hi­potez logicznych, tłumaczących funkcję systemu nerwo­wego człowieka i mózgu. Jak już wspominaliśmy, po­równywano też mózg z elektroniczną maszyną cyfrową, opierając się na binarno-impulsowym charakterze sy­gnałów przebiegających przez włókna nerwowe i na tym, że pewne procesy w centralnym systemie nerwo­wym są analogiczne do operacji rozliczeniowych, kla­syfikacyjnych, uogólniających i korelacyjnych wyko­nywanych przez maszyny.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)