UKŁAD NEURONÓW

Neurony układają się w róż­ne warstwy i lokalne skupiska reprezentujące określone funkcje poszczególnych części ciała, tworząc skompliko­waną „plątaninę”. Komórki mózgowe generują pewne drgania elektryczne, tzw. rytmy alfa, o częstotliwości około 10 cykli na sekundę, i rytmy beta, o częstotliwo­ści około 20—25 cykli na sekundę. Skąd się te drgania biorą i jaka jest ich rola infor­macyjna, dokładnie nie wiadomo. Wiadomo tylko, że mają one związek ze stanem świadomości. Mózg pełni rolę centralnego ośrodka „przetwarzania” danych ze­wsząd dopływających do niego. Dokonuje on scalania informacji płynących od poszczególnych receptorów we wrażenie kompleksowe (np. odczucie przedmiotu przez dotyk i stwierdzenie, że jest on twardy, zimny i gładki).

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)