RÓŻNE POGLĄDY

Istnieją różne poglądy w sprawie, czy włókna nerwo­we jednej komórki.tylko kontaktują się z innymi ko­morkami, czy są z nimi ściśle zespolone. Obecnie prze­waża pogląd, że kontakt włókien nerwowych z komór­kami następuje za pośrednictwem mechanizmu swoi­stego „przylegania”, przy czym złącza kontaktowe na­zwano synapsami.Przypomnimy krótko, że podstawą tej „sieci” nerwo­wej jest komórka nerwowa zwana neuronem .Składa się ona z dwóch części. Główna część zwana jest ciałem neuronu, które otaczają liczne wypustki, zwane dendrytami. Stanowią one część „odbiorczą” ko­mórki. Z ciała neuronu wysuwa się długie pojedyncze włókno, zwane aksonem, zakończone rozgałęzieniami przypominającymi korzonki. Rozgałęzienia aksonu jed­nej komórki „kontaktują” się z dendrytami innych’ko­mórek.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)