PRZYKŁADY CELOWOŚCI

Przykłady celowo­ści zmian zachodzących w świecie materii nieożywionej (bez bezpośredniej, celowej ingerencji człowieka lub szerzej — ma- terii ożywionej) są dość powszechne, np. zjawiska astronomicz­ne, meteorologiczne, geologiczne, wynikające z prawa zachowa­nia materii itd. określonej równowagi z otoczeniem. Każda zmiana re­lacji wiążących obiekt z otoczeniem, zmiana jego stanu w stosunku do otoczenia zostaje w pamięci obiektu od­powiednio zarejestrowana, odbicie pozostawia w nie] swój określony ślad. Można więc mówić, że obiekt uzy­skał określone informacje. Te ślady mogą się kumulo­wać, powodując np. działanie odruchowe.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)