PRZETWARZANIE NOŚNIKÓW MATERIALNYCH

Jak już mówiliśmy, nośnikiem informacji w teleko­munikacji jest prąd elektryczny. Prądu elektrycznego używamy boWietm do przesyłania informacji na odleg­łość bądź w postaci prądu płynącego w przewodach, bądź jako zmienne pole elektromagnetyczne (towarzyszące drganiom prądu wypromieniowywanym w przestrzeni), potocznie nazywane falami radiowymi. Przetwarzanie nośników materialnych jest dziedziną techniczną procesów informacyjnych. Zajmuje się nią telekomunikacja i teleinformatyka. Natomiast przetwa­rzanie treści (znaczenia) informacji dokonuje się we­dług pewnych reguł logicznych. Zajmuje się tym infor­matyka, nazywając ten proces przetwarzaniem infor­macji lub przetwarzaniem danych.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)