PRZESYŁANIE INFORMACJI NA ODLEGŁOŚĆ

Przesyłanie informacji na odległość oznacza przemie­szczanie się fizycznych znaków w przestrzeni w okre­ślonym kierunku. Mówimy, że sygnały, przemieszczają się wzdłuż pewnego kanału, rozumiejąc przez to pojęcie pewne ograniczenie przestrzenne lub inne, np. granice widma drgań wyznaczające tzw. kanał częstotliwościo­wy (jego^szerokość na pewnej skali częstotliwości).. .W wypadku określonego sygnału możemy mówićo  jego sile lub mocy; często używa się też terminu po­ziom sygnału, mając; właśnie na uwadze jego siłę. Po­nadto każdy sygnał charakteryzuje czas jego trwania oraz właściwe mu widmo zmian częstotliwościowych.Oznaczając przez: .H — poziom sygnału,T — czas jego trwania, F — szerokość jego widma (od—do w hercach),możemy utworzyć pojęcie objętości sygnału i wyrazić je wzorem:V = H\T-F.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)