PRZEKAZANA INFORMACJA

Prawdopodobnie przekazana informacja by­łaby dla tych adresatów niezrozumiałym bełkotem. Dopasowanie informacji do odbiorcy, a języka i kodu komunikatu do jego nadawcy i odbiorcy stanowi podstawowe kryterium optymalności komunikatu informa­cyjnego w sensie jego znaczenia dla odbiorcy, czyli w sensie semiotycznym. Można także mówić o opty­malności w sensie wydatkowania minimum wysiłku i energii, o technicznych aspektach optymalizowania procesów informacyjnych. Procesom informacyjnym zawsze bowiem towarzyszą procesy energetyczne zwią­zane z przemieszczaniem się sygnałów.Do strony znaczeniowej komunikatu, czyli informacji semantycznej, wrócimy później.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)