PROCESY INFORMACYJNE

Wszystkie procesy informacyjne odbywają się za po­średnictwem języków i zbudowanych w oparciu o nie komunikatów. Ludzie budują komunikaty informacyj­ne w językach naturalnych lub sztucznych; w celu wy­miany zwykłych informacji między ludźmi stosuje się najczęściej języki naturalne. W wypadku wymiany in­formacji między człowiekiem a maszyną lub między maszynami — stosuje się języki sztuczne lub dokonuje się tłumaczenia komunikatu z języka naturalnego na sztuczny i odwrotnie. Dzieje się tak w przypadku np. wymiany informacji między człowiekiem a kompute­rem. Komputer zresztą ma zwykle dwa języki sztucz­ne; jeden tzw. wewnętrzny, drugi — zewnętrzny.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!