PRÓBY POMIARÓW

Obecnie jednak są podejmowane próby dokonywania pomiarów informacji semantycznej. Ostatnie osiągnię­cia teorii informacji w zastosowaniu do wielu proble­mów telekomunikacji skłaniają do tego, aby pewne po­jęcia tej teorii wprowadzić do dziedzin, w których po­jęcie informacja jest używane w sensie semantycznym lub nawet w sensie pragmatycznym, obejmującym re­akcję samych użytkowników symboli.Człowiek będąc użytkownikiem symboli wytwarza je odbiera. Występuje więc jako ich nadajnik i odbiornik. Aby mogła nastąpić wymiana treści, nadajnik i odbior- i nik muszą używać tego samego językaTŃpTpodczas toż- ^ mowy organami, które bezpośrednicTbiorą udział w pro­cesie tworzenia i odbioru znaków niosących informację, są struny głosowe i ucho ludzkie.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)