PROBLEMATYKA ILOŚCIOWA

Obecnie zajmiemy się problematyką ilościowego uję­cia informacji. Mówiliśmy już o tym, że informacja wiąże się ze stanem materii, a jej przyrosty czy ubytki ze zmianą tego stanu, przy czym pod pojęciem stanu rozumiemy zbiór pewnych własności, zbiór relacji ilo­ściowych i jakościowych występujących pomiędzy ja­kimiś elementami materialnymi. Każdą zmianę jakiegoś stanu obiektu czy zbioru obiektów możemy uważać za jakieś zdarzenie. Ciąg kolejnych zdarzeń określa pe­wien proces, który możemy przedstawić następująco:Załóżmy, że mamy pewien ciąg zdarzeń Cj, C2,…, Cłt, Cm} których prawdopodobieństwa występowania wynoszą odpowiednio pi, P2, ..Pt, …, pm (prawdopodobieństwo określa wartość ułamkowa, przy czym 0 oznacza niemożliwość występowania, a I — pewność występowania, czyli 0 ^ pi ^ 1).

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)