POWSTAŁA TEORIA

W związku z tym na­suwają się pytania: na jakie rzeczywiście analogie z or­ganizmami żywymi można się powoływać, czy z wła­sności i zachowania się układu nerwowego organizmów żywych nie można wysnuć takich wniosków, które mo­głyby być wykorzystane w technice informacyjnej, oraz czy na podstawie znajomości zasad działania urządzeń technicznych służących do przesyłania, przetwarzania i     przechowywania informacji nie można zbudować technicznego modelu działania układu nerwowego.W XIX wieku powstała nawet tzw. teoria siateczko- wa Gerlacha, która zakładała, że-układ nerwowy jest siecią, w której węzłami są komórki nerwowe połączo­ne włóknami tworzącymi swoiste „przewody” przesyła­jące impulsy.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!