PODEJŚCIE DO PODJĘCIA INFORMACJI

Jest to niejako filozoficzne podejście do pojęcia infor­macji. Natomiast technicy podchodzą do informacji ra­czej od strony statystyczno-matematycznej, tworząc na tej kanwie pojęciowej wiele pojęć wtórnych i pochod­nych, stanowiących podstawę tzw. ilościowej teorii in­formacji. Punktem wyjścia tej teorii są powiązania pojęcia in­formacji, rozumianej jako pewien rejestr cech, właści­wości i relacji właściwych obiektom materialnym, czyli — ogólnie mówiąc — naszej wiedzy o ilościowym i jakościowym stanie jakiegoś sikupiska czy pojedyn­czych obiektów materialnych określonych w czasoprze­strzeni z pojęciem nieokreśloności tego stanu i poję­ciem niepewności.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!