PIERWOTNE PRZEDMIOTY BADAŃ

W ciągu ubiegłych dwudziestu lat również cyberne­tyka i wyrosła z niej teoria informacji radykalnie roz­szerzyły swe pierwotne przedmioty badań (tj. systemy telekomunikacyjne), obejmując dynamikę rozwoju stru­ktur wszelkich przejawów życia nie tylko na Ziemi, lecz i w przestrzeni kosmicznej. Rozszerzyła się bowiem treść pojęcia „system informacyjny”. Tradycyjnie rzecz biorąc, terminy „informacja” i „system informacyjny” często jeszcze kojarzą się z systemami łączności w sensie telekomunikacji i poczty, instytucji i urządzeń do prze­noszenia informacji, których zadaniem jest dostarczenie określonym adresatom zbiorów sygnałów (np. symboli w postaci pisma lub mowy) sformułowanych przez na­dawcę; od tych urządzeń wymaga się tylko, aby wia­domości były przekazywane możliwie bezbłędnie i szyb­ko oraz w sposób ekonomicznie uzasadniony.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)