PEWNE WARUNKI

„Pewne warunki” to odpowiednie przekształcenia sygna­łów, filtracja i wzmocnienie w taki sposób, aby informa­cja zawarta w sygnałach była jednoznacznie odczytana. W tym celu dokonuje się dwojakiego rodzaju pomia­rów sygnałów: mierzy się ich częstotliwości, amplitudy, fazy itj>. oraz wrażenia, jakie sygnały wywołują u lu­dzi. Pierwszy rodzaj pomiarów można nazwać obiekty­wnym, opartym zwykle na danych liczbowych, a dru­gi — subiektywnym, uwzględniającym reakcję różnych ludzi na sygnały, a więc na sposób ich odczytywania.Na przykład: częstotliwość dźwięku i wysokość tonu, czyli ilość drgań na sekundę (hertze) są z sobą sprzę­żone, natomiast ich charakterystyka jest różna. Ton to subiektywne wrażenie słuchacza, a częstotliwość jest cechą fizyczną, którą można zmierzyć przyrządami.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!