PASJONUJĄCE PROBLEMY

Jednym z najbardziej pasjonujących problemów związanych z analogiami biomechanicznymi są maszy­ny odtwarzające działanie różnych organów ludzkich: mowy, słuchu, wzroku itd., lub też np. przetwarzające pismo w język mówiony. Do pierwszych prac w tej dziedzinie należy system „widzialnej mowy”, służący do nauczania głuchoniemych. Wynaleziony w 1829 r. system Braille’a przewiduje nauczanie za pomocą per­cepcji wypukłego kodu 6-pozycyjnego. Pierwszym urządzeniem do bezpośredniego przetwa­rzania znaków drukarskich na dźwięki był ortofon, wy­naleziony w 1914 r. przez francuza Fomier d’Albe. W USA opracowano wizograf do przetwarzania tekstu drukowanego w obraz wypukły. Aparat ten okazał się niestety zbyt powolny w działaniu i drogi.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!