ORIENTACJA KIERUNKOWA

Eksperymentalnej Akademii Nauk Medycz­nych ZSRR, przeprowadził badania, które dały odpo­wiedź na postawione przez niego pytanie: co się dzieje w mózgu, jeśli człowiek popełnia błąd? Okazało się, że przy nieprawidłowym wykonaniu zadania uaktywnia się określona grupa komórek, przekazując o tym infor­mację przez odpowiednią elektrodę. Urządzenie takie nazwano „detektorem błędów”. Rozwinięcie dalszych badań pozwolą przypuszczać, że komórki te mobilizują mózg do korygowania błędów bez udziału świadomości. Tę właściwość badanych komórek potwierdza fakt, że niektóre zwierzęta, a także ludzie, przejawiają orien­tację kierunkową, nie korzystając z żadnych znaków zewnętrznych.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)