OGÓLNE POTRAKTOWANIE TEMATU

Bliski już wiek XXI powinien zapoczątkować epokę, w której człowiek, wyposażany stopniowo w coraz do­skonalsze intelektualne protezy, będzie w stanie współ­działać z naturą w sposób istotnie (a nie pozornie) ra­cjonalny, a przy tym — sterując swym rozwojem tak, aby szerzej spełniało się marzenie Wergiliusza: „Felix qui potuit rerum cognoscere causas”.Autor traktuje książkę jako bardzo ogólne, a przy tym popularne wprowadzenie do współczesnej wiedzy o  problemach informacyjnych i ich odbiciach w wielu dziedzinach działalności społecznej, a także wskazuje możliwości zastosowań współczesnej aparatury badawczej do poszukiwania perspektywicznie uzasadnionych rozwiązań problemów stanowiących o racjonalnym ukierunkowaniu polityki rozwoju fpoleczno-gospodar- czego.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)