ODPOWIADANIE ZA INFORMACJE

Jeśli na przełomie XIX i XX w. cho­dziło przede wszystkim o informacyjne opanowanie procesów technologicznych (m. in. w przemyśle), to dru­gą połowę XX w. charakteryzuje już dążenie do opa­nowania technologii procesów informacyjnych w celu wykorzystania ich do racjonalnej rozbudowy struktur organizacyjnych i sterowania procesami wszechstronnie rozumianego rozwoju społeczno-politycznego i kultu­ralnego. Projektowanie i eksploatacja systemów infor­macyjnych dla potrzeb nauki i kultury, gospodarki i ad­ministracji, wojska i służby bezpieczeństwa itp. stały się przedmiotem teleinformatyki, dziedziny, od której oczekujemy, że wejście w wiek XXI nastąpi w warun­kach zautomatyzowania procesów zarządzania w wielu obszarach socjalistycznego systemu kierowania pań­stwem.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)