OBA ZBIORY

Oba zbiory i reguły przypo­rządkowujące sobie elementy obu zbiorów możemy na­zwać kodem. Jeżeli z symboli^kodu tworzymy dalsze struktury według pewnych praw, ujmując w nich re­lacje ilościowe, sytuacyjne, czasowe itp., mamy do czy­nienia z językiem. Prawa tworzące te struktury nazy­wamy gramatyką danego języka .Skoro każdy symbol może być nośnikiem określonej treści informacyjnej, to oczywiście również struktury złożone z symboli są takimi nośnikami. Można wtedy mówić o komunikacie lub wiadomości. Komunikat (wia­domość) jest więc pewnym tworem językowym, infor­macyjnym.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)