NIELOGICZNE TWIERDZENIE

Lenin podkreślał, że jakkolwiek nielogiczne jest twierdzenie, jakoby cała materia była „obdarzona świadomością”, jednakże logiczne jest przypuszczenie, że cała materia obdarzona jest własnością w istocie swej pokrewną zdolności doznawania wrażeń, własnością odbijania (Por. W. I. Lenin, Dzieła, 1.14, War­szawa 1949, s. 70). Gdyby było inaczej, tan. gdyby odbicia nie zawierały informacji o ich celowości, nie można by od historii zjawisk odbicia oczekiwać odpowiedzi m. in. na pytanie doty­czące poznawalności świata materii nieożywionej, prawidło­wości występujących w „życiu” natury itp. (Notabene wia­domo już, że nie można ustalić ostrej granicy między tzw. ma­terią nieożywioną i ożywioną, a tym samym między róinymi formami, jakie przyjmują ich świadomości).

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)