NAJPROSTSZE FORMY

Najprostszymi formami odbicia są procesy odbicia w przyrodzie nieorganicznej. Przybierają one formy mechaniczne, chemiczne, fizyczne oraz ich kombinacje. Zwykle jednym i tym samym obiektom odbijającym przypisujemy zgodnie z ich wielostronną naturą wszy­stkie formy odbicia. Istotną jednak właściwością obiek­tów odbijających w przyrodzie nieorganicznej jest ich pasywność; obiekt nie wykazuje bowiem tendencji do zachowania swej istoty jakościowej, poddaje się bier­nie oddziaływaniu na niego innych obiektów, nie dąży do zachowania stanu, w jakim się w danej chwili znaj­duje. Pod wpływem oddziaływań zewnętrznych obiekt nieorganiczny nie działa celowo i nie wykorzystuje skutków odbicia do jakiejkolwiek regulacji czy stero­wania.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)