MYŚLĄCA MASZYNA

Natomiast neuron można przedstawić w postaci ele­mentu podobnego do przełącznika lub przekaźnika, wykazującego dwa stany: włączone lub wyłączone („0” i „1”). Wyróżnienie pewnych analogii między pracą mózgu i maszyny pozwoliło na zastosowanie wspólnej symboliki do opisu ich logicznych funkcji. Jednakże porównanie pracy mózgu do pracy maszyny budzi u wielu ludzi zasadniczy sprzeciw. Maszyna — mówią oni — nie może myśleć, przeżywać, smucić się ani radować. Jednocześnie trwają prace nad Obudowaniem „maszy­ny myślącej”, tym bardziej że już w minionych stu­leciach budziły zainteresowanie analogie między zwie­rzętami a maszynami. Wiele do tej dziedziny wniosła cybernetyka, badając na gruncie tych analogii procesy informacyjne i sterownicze.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)