MOŻLIWE ZDARZENIA

Gdy zdarzeń możliwych, jednakowo prawdopodob­nych mamy więcej — np. 16, to jeden bit informacji na temat wystąpienia jednego z nich nie może usunąć naszej niepewności, bo nie istnieje sytuacja „albo, al­bo”, lecz sytuacje: albo pierwsze, albo drugie, albo …do 16 zdarzenia włącznie. Stąd też po jednym bicie infor­macji można mówić np., że oczekiwane zdarzenie za­warte jest albo w pierwszych 8 zdarzeniach, albo w po­zostałych 8. Następny bit informacji może rozłożyć naszą niepewność na jedną lub drugą czwórkę zdarzeń z wybranej poprzednio ósemki, czyli znów zmniejszyć ją o połowę; wreszcie po czterech bitach informacji osiągamy pewność, że z 16 zdarzeń na pewno wystąpi jedno określone. Przy 32 zdarzeniach niepewność wy­nosi 5 bitów i 5 bitów informacji może ją sprowadzić do zera, a nas doprowadzić do pewności, że wystąpi jedno określone zdarzenie.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)