MONTAŻ URZĄDZENIA

Urządzenia te są zamontowane w tzw. stacjach wzmacniakowych (patrz tys. 5). W niektórych systemach rozmieszczone są one nawet co kilka czy kilkanaście kilometrów. Wówczas urządzenia te dozoruje się automatycznie i zdalnie, bez obecności załogi ludzkiej. Tak jest np. w kablach podmorskich.Mówiliśmy już poprzednio, że procesowi powstawa­nia, przesyłania i odbioru informacji towarzyszą zjawi­ska energetyczne związane z czynnikiem materialnym. Wspominaliśmy także, że przesyłanie informacji zwią­zane jest z przemieszczaniem się w czasie i przestrzeni pewnych znaków-sygnałów, np. w postaci zjawisk fi­zycznych — drgań ośrodka, zaburzeń elektrycznych itp.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!