KAŻDA WIADOMOŚĆ

Na doniosłość podejścia statystycznego wskazali też w swych pracach N. -Wiener i A. Kołmo- gorow. Każdą wiadomość wyrażoną w dowolnym języku mo­żna zapisać w kodzie binarnym jako ciąg symboli typu „tak” i „nie” lub „1” i „0”. W takim przypadku mówi­my, że nadaje się ona do przekazywania informa­cji logicznej. Jeśli np. wiadomość jest zapisana w postaci słów, to każde słowo można ściśle ustalić, za­dając szereg pytań, np. w takiej kolejności: czy dane słowo znajduje się w pierwszej połowie słownika — tak czy nie? itd.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)