KAŻDA INFORMACJA

Każda informacja przybiera postać określonego ko­munikatu wyrażonego w jakimś języku, powstałym bądź żywiołowo — w wyniku naturalnego procesu do­konującego się w ciągu setek czy nawet tysięcy lat (mó­wi się wtedy o języku naturalnym) — bądź zbudowa­nym według zasad i praw przyjętych umownie przez człowieka dla pewnych celów (mamy wtedy do czynie­nia z tzw. językiem sztucznym). Takim częściowo sztu­cznym językiem jest np. język matematyki, oparty na symbolach przyporządkowanych pojęciom matematycz­nym, często abstrakcyjnym. Niekiedy nazywamy go po prostu językiem symbolicznym lub formalnym.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)