ISTNIEJĄCA MOŻLIWOŚĆ

Nieokreśloność stanu obiektu — układu względ­nie odosobnionego, nazywanego też systemem — występuje wte­dy, kiedy obiekt może przyjąć jeden z wielu możliwych sta­nów, lecz każdy z nich z określonym prawdopodobieństwem o    .znanym lub nieznanym rozkładzie prawdopodobieństw. Jeśli jeden ze stanów wystąpi z prawdopodobieństwem równym jed­ności, mówimy, że układ jest określony. Prawdopodobieństwa te oznaczają stopnie niepewności informacji o wystąpieniu po­szczególnych stanów układu. Miarą nieokreśloności (lub też nie- uporządkowania) układu jest entropia .Istnieje możliwość przej­ścia od jednego systemu do drugiego zarówno przy te­oretycznym rozważaniu zależności, jak i w praktyce — w urządzeniach technicznych.

 

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)