INTERESUJĄCE ASPEKTY

Co­raz częściej bowiem interesują nas nie tylko matema- tyczno-statystyczne aspekty tego pojęcia, nie tylko problemy ilościowe, ale także rola i znaczenie infor­macji jako elementu motywującego celowe działanie ludzkie, czynnika stymulującego procesy twórcze my­ślenia itp. Informacja wyszła już z kręgów zastosowań techniczno-matematycznych i wdarła się w sferę nauk dotychczas „nieskalanych” tego rodzaju pojęciami spo­krewnionymi ze światem techniki, przeniknęła do świa­ta humanistów — do psychologii, socjologii i nauk praw­nych, do nauk przyrodniczych, np. biologii, i wielu in­nych dziedzin nietechnicznych.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)