INTENSYWNOŚĆ DŹWIĘKU

Tak samo intensywność dźwięku różni się od głośności, co zresztą występuje nie tylko we wrażeniach słucho­wych, lecz i wzrokowych, dotykowych itp. Nie mniej­szą rolę w procesie percepcji odgrywa czas odbioru sy­gnałów i ich kolejność oraz udział poszczególnych „re­ceptorów” — oczu, uszu itd. W rezultacie bowiem czło­wiek, jego jaźń, stanowi pewną całość, a nie mechanicz­ne połączenie kanałów,’ przez ‚które odbiera wrażenia. Wyraz „informacja” jest obecnie powszechnie uży­wany z przymiotnikiem: pewna, dokładna, terminowa, wartościowa itp. Świadczy to o społecznej roli infor­macji i choć w analizie naukowej te jej cechy nie od­grywają większej roli, to jednak trzeba się z nimi liczyć jako z parametrami użyteczności społecznej.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)