INFORMACJA A SYSTEM NERWOWY

Jakie zachodzą uboczne skojarzenia w sensie fizjologicznym, jak w pa­mięci przechowujemy model rzeczywistości i jak się nim posługujemy przy ocenie nowo poznanych zjawisk — oto zagadnienia, na które nauka szuka odpowiedzi. Dotychczasowe wyobrażenia filozofów nie wyszły po­za obręb konstrukcji myślowych rozróżniających poję­cia ducha i materii, świadomości i funkcji mózgowych oraz poszukiwań korelacji między nimi. Behawioryści pierwsi starali się wyzwolić z kręgu koncepcji filozo­ficznych w tym zakresie i przejść na bardziej mecha- nistyczne ujęcie zasad psychologii. Według ich pojęć między wyższym poziomem działalności nerwowej czło­wieka a jego strukturą filozoficzną działa mechanizm reakcji, którego poznanie wcale nie wymaga specjali­stycznego języka psychologii.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)