IM WYŻSZE FORMY

Im wyższe są formy ustroju biologicznego, tym bardziej wielopoziomowe, selektyw­ne i specyficzne dla każdego gatunku stają się procesy odbicia. A im bardziej selektywne i wielopoziomowe jest odbicie, to jednocześnie tym bardziej świadome.Najwyżej zorganizowany twór biologiczny czło­wiek — dąży nie tylko do przystosowania się do oto­czenia, ale podejmuje działanie zmierzające do celowej jego zmiany.Człowiek jest bowiem zdolny do takich form odbicia, a ściślej, odbierania informacji, które świadomie wyko­rzystuje w procesach odbicia, m. in. dążąc stale do za­chowania swego stanu jakościowego poprzez posiadaną pamięć, wykazywanie aktywności, selektywności, wy­korzystywanie skutków odbicia do celowego działania, w celu przystosowania się do zmieniających się warunków (otoczenia), dla zmiany tych warunków i do­stosowania ich do zaspokojenia swoich potrzeb.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)