ILOŚĆ BITÓW

Ilość bitów informacyjnych mówi nam o rozmia­rach spadku niepewności, o stopniu zmniejszenia się nieokreśloności danej sytuacji. Skala niepewności i nie­określoności jest oczywiście olbrzymia. W wypadku dwóch możliwych i jednakowo prawdopodobnych zda­rzeń niepewność nie jest wielka, albowiem wiemy na pewno, że wystąpi albo pierwsze, albo drugie zdarze­nie. Stąd niewiele trzeba informacji, bo tylko 1 bit, by tę niepewność zamienić w pewność. W ten sposób z sy­tuacji „albo to, albo to” przeszliśmy do sytuacji „tylko to”, zmniejszając niepewność jakby o połowę.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)