GĘSTOŚĆ IMPULSÓW

Jeżeli zaś założymy, że obiekty te stanowią wyodręb­nione całości, to i oddziaływania, czyli odpowiednie porcje wymienionych ciągów informacji, będą miały charakter impulsów wyraźnie od siebie odróżnialnych w czasie i przestrzeni. Strumienie informacji możemy więc traktować jako procesy „ziarniste”, czyli dyskret­ne. Odpowiadające im urządzenia pracujące w oparciu o   takie procesy to tzw. systemy cyfrowe, w których zachodzące procesy informacyjne mają charakter dy­skretny.Jeżeli gęstość impulsów informacyjnych jest tak du­ża, że dyskretność, a więc ich odrębność, staje się nieza­uważalna, można mówić o ciągłym, czyli analogowym strumieniu  informacji, a system (urządzenie), w któ­rym zachodzą takie procesy ciągłe, nazwać systemem (urządzeniem) analogowym.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)