FUNKCJONOWANIE MASZYNY

Funkcjono­wanie maszyny polega na stochastycznej losowej kolej­ności rozwiązań danego problemu. Jednak i w tych ma­szynach o analogii z działaniem mózgu decyduje nie ich konstrukcja, lecz program, jaki ułożył i wprowadził do maszyny człowiek. A więc maszyna odtwarza niejako myśl programisty. Ideą, która wiąże zachowanie się organizmów ży­wych, a szczególnie układu nerwowego, z zachowaniem się maszyn, jest pojęcie informacji i określenie jej roli jako czynnika sterującego, wprowadzonych przez cy­bernetykę pojęć: sprzężenia zwrotnego, samostero wania, autoregulacji itd. Jednocześnie wykrycie dalszych ana­logii, tyra razem biomechanicznych, spowodowało na ich gruncie podjęcie dalszych usiłowań rozszyfrowania pracy mózgu w oparciu o pewne modele cybernetycz­ne.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)